SCI

„Vytváříme komunitu expertů

a pomáháme budovat chytrá města s využitím nových technologií na pilířích udržitelnosti, proveditelnosti, úspor a zapojení veřejnosti.“

#

Aktuality

O institutu

Smart City Innovations Institut, z.ú. je nevládní nezisková organizace. Naším cílem je podpora tří os ve vazbách na ekosystém SMART CITY (SC) – otevřené platformy odborníků, dlouhodobé metodické standardizace různých přístupů a vývoj specifických produktů z dílny SCII.


Podporujeme sdružení odborníků, kteří mají a dále proaktivně rozvíjejí a prohlubují své znalosti o SC problematice včetně otevřené komunikace a sdílení know how v široké komunitě zájmových skupin.


Rozvojem dlouhodobě platných metodik a standardů chytrých řešení směřujeme naše aktivity do podpory vrcholné úrovně rozhodovacích procesů jak politického, tak odborného sektoru.


SCII pro úspěšné působení v prostoru „SMART CITIES“ realizuje vývoj vlastních produktů, a to takových řešení, která přinášejí vysokou přidanou hodnotu municipalitám, dodavatelům a občanům.


Strategicky sledujeme a podporujeme zájmové oblasti, které považujeme za klíčové a řídící pro plnohodnotné vnímání konceptu SMART CITIES. Seznamte se s naším přístupem a přijměte pozvání ke spolupráci.


Náš tým

SCII
Cross Industries Alliance

Zakladatelé společnosti se sdružili v tzv. Cross Industries Alliance. Tedy alianci propojující významné, ale primárně samostatně a vzdáleně od sebe působící průmyslové sféry. Avšak jejich provázaní a řízená interakce individuálních silných know how generuje významné nové synergické efekty. Subjekt, který je zaměřený na holistický přístup ke SMART CITY problematice tak přináší zcela novou kvalitu poznání, vazeb, akceleraci přístupů a vysokou přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Nový business model.


Sdružujeme aktivity průmyslu kreativního, jehož významné prvky se nachází v prostoru SC:


Znalostní průmysl je reprezentován představiteli:


Toto je doplněno horizontální linií profesního vzdělávání a průmyslem informačních systémů.

Produkty

#

SCII jako CROSS INDUSTRIES ALLIANCE přináší
v oblasti SMART CITY zcela nový business model

#

Pořádáme 2. ročník národní soutěže

“Umění využít technologie a inovativní přístupy
pro zkvalitnění života ve městech
si zaslouží ocenění”

Propozice soutěže

#

SCII Partner

Dlouhodobý koncept vzájemně prospěšné interakce zahrnující:

#

Partneři